17 jul 2009 11:53

Loopbaanonderbreking

Loopbaanonderbreking aan het UZ Gent

Loopbaanonderbreking aan het UZ Gent

De ministerraad gaat akkoord met de aanvraag van het Universitair ziekenhuis van Gent (UZ Gent) om zijn personeelsstatuut te wijzigen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan.

Het personeel van het UZ Gent heeft voortaan de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen onder de vorm van 1/5e loopbaanonderbreking en ouderschapsverlof tot het kind zes jaar is. 

Elke niet federale overheid die de bepalingen van dit besluit van toepassing wil maken op zijn personeel moet voorafgaandelijk het akkoord van de federale ministerraad krijgen.