13 feb 2009 15:12

Loopbaanonderbreking

Uitbreiding van het stelsel van de loopbaanonderbreking bij de Maatschappij voor Brugse Zeevaartinrichtingen

Uitbreiding van het stelsel van de loopbaanonderbreking bij de Maatschappij voor Brugse Zeevaartinrichtingen

Op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet ging de ministerraad akkoord met de toepassing van punt 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst 2007-2010 van de Maatschappij voor Brugse Zeevaartinrichtingen, met betrekking tot de uitbreiding van het stelsel van de loopbaanonderbreking.

Artikel 5 biedt voortaan aan het personeel van de Maatschappij voor Brugse Zeevaartinrichtingen de mogelijkheid om de loopbaan met 1/4 of 1/5 te onderbreken.

Daarnaast worden de bepalingen met betrekking tot het ouderschapsverlof uitgebreid. Zo zullen de personeelsleden 15 maanden kunnen genieten van 1/5 onderbreking. De leeftijdsgrens voor het kind wordt opgetrokken naar zes jaar en de mogelijkheid wordt geboden het ouderschapsverlof op te splitsen in periodes van 1 (voltijds), 2 (halftijds) of 5 maanden (1/5) of een combinatie van deze mogelijkheden. Ook kan men van de ene vorm van loopbaanonderbreking naar de andere overstappen.