27 mrt 2009 13:00

Loopbaanonderbreking

Loopbaanonderbreking bij Bruxelles-Formation

Loopbaanonderbreking bij Bruxelles-Formation

De ministerraad stemt in met de vraag van de Commissie van de Franstalige Gemeenschap om het koninklijk besluit van 7 mei 1999 over de loopbaanonderbreking van het personeel van de besturen van toepassing te maken op Bruxelles-Formation (Institut Bruxellois francophone pour la Formation professionelle).

Volgens artikel 3 van hetzelfde besluit heeft een niet-federale overheid die het koninklijk besluit van toepassing wenst te maken op haar personeel, daarvoor de goedkeuring van de federale ministerraad nodig.