02 dec 2011 10:59

Loopbaanonderbreking

Loopbaanonderbreking personeel VRT en provincie Vlaams-Brabant

Loopbaanonderbreking personeel VRT en provincie Vlaams-Brabant

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet de toestemming aan de VRT en de provincie Vlaams-Brabant om de statuten van hun personeel op het vlak van loopbaanonderbreking te wijzigen *.

Het personeel van de VRT zal ouderschapsverlof kunnen opnemen tot het kind 12 jaar oud is. Het kb van 4 maart 2010 heeft de leeftijdgrens opgetrokken.

Het statuut van de gouverneur en de adjunct van de provincie Vlaams-Brabant wordt aangepast aan de het nieuwe personeelstatuut van de Vlaamse  overheidsdiensten van 13 januari 2006.

* adviesaanvraag betreffende artikel 3 van het koninklijk besluit van
7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan
van het personeel van de besturen.