06 jul 2012 18:09

Loopbaanonderbreking in de openbare sector

De onderbrekingsuitkeringen voor een loopbaanonderbreking in het kader van de landingsbanen in de openbare sector worden toegekend vanaf 55 jaar in plaats van vanaf vijftig jaar. De ministerraad besliste ook over een aantal uitzonderingen.

De ministerraad nam een ontwerp van kb aan dat het stelsel van de loopbaanonderbreking wijzigt. Zo wordt de minimumleeftijd voor uitkeringen op 55 jaar gebracht. De minimumleeftijd (met verhoogde uitkering vanaf 51 jaar) blijft echter 50 jaar voor:

  • een halftijdse loopbaanvermindering voor werknemers die tijdens de laatste tien jaar ten minste vijf jaar of de laatste vijftien jaar ten minste zeven jaar een zwaar beroep hadden dat eveneens een knelpuntberoep is
  • een eenvijfde vermindering voor werknemers die de laatste tien jaar ten minste vijf jaar of de laatste 15 jaar ten minste zeven jaar een zwaar beroep hadden
  • werknemers die ten minste een loopbaan van 28 jaar hebben

De nieuwe leeftijd geldt voor de eerste aanvragen of de verlengingen die ingaan na 31 augustus 2012. De oude bepalingen blijven gelden voor de schriftelijke aanvragen ingediend bij de werkgever voor 16 maart 2012, en door de werkgever ingediend bij de RVA voor 1 september 2012. Ook voor werknemers die 50 jaar zijn of ouder en die voor 1 september 2012 een onderbrekingsuitkering genoten, geldt de uitzondering bij de eerste verlengingsaanvraag.