31 jan 2014 18:38

Loopbaanonderbreking in openbare diensten

De ministerraad keurt drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, het Vlaams Personeelsstatuut en het personeelsstatuut van het UZ Gent.

Het eerste ontwerp beperkt de maximumduur van de loopbaanonderbreking voor het personeel van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening tot 60 maanden voor een voltijdse én een halftijdse onderbreking. Ook wordt de leeftijd voor een halftijdse loopbaanonderbreking in het kader van de landingsbanen opgetrokken tot 55 jaar. Het ouderschapsverlof  wordt uitgebreid tot ten hoogste vier maanden voltijdse loopbaanonderbreking. De leeftijdsgrens van het kind wordt verhoogd tot 12 jaar en tot 21 jaar indien het een handicap heeft.

Het tweede ontwerp voert in het Vlaams Personeelsstatuut de mogelijkheid in om zorgverlof te bekomen voor de bijstand of de verzorging van een ziek kind tijdens of na de hospitalisatie naar aanleiding van een zware ziekte.

Hetzelfde geldt voor het personeel van het UZ Gent.

Voor de toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen is het voorafgaand akkoord van de federale ministerraad nodig.

Toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen:

  • Wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening (VMW) betreffende loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van De Watergroep
  • Wijziging van het Vlaams personeelsstatuut betreffende het recht op medische bijstand voor de hospitalisatie van een kind voor de personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap
  • Wijziging van het personeelsstatuut betreffende het recht op medische bijstand voor de hospitalisatie van een kind voor de personeelsleden van het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent)