10 okt 2012 13:43

Loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van het Waals Gewest

De ministerraad stemt, op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck, in met de wijziging van het personeelsstatuut van het Waals Gewest op het vlak van de loopbaanonderbreking.

De personeelsleden van het Waals Gewest hebben voortaan recht op ouderschapsverlof tot het kind twaalf jaar is of 21 jaar in geval van een kind met handicap. 

Ook de loopbaanonderbreking met een derde, een vierde of een vijfde worden mogelijk. De loopbaanonderbreking met een derde of een vierde voor hulp aan een zieke wordt afgeschaft. 

Voor de toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen is het voorafgaand akkoord van de federale ministerraad nodig.