05 dec 2003 16:00

Loopbaanonderbreking voor het personeel van de Franse Gemeenschap

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk, ging de Ministerraad akkoord met een ontwerpbesluit van de regering van de Franse Gemeenschap, waardoor een aantal bepalingen inzake loopbaanonderbreking voor het personeel van de besturen van de Franse Gemeenschap worden gewijzigd (*).

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk, ging de Ministerraad akkoord met een ontwerpbesluit van de regering van de Franse Gemeenschap, waardoor een aantal bepalingen inzake loopbaanonderbreking voor het personeel van de besturen van de Franse Gemeenschap worden gewijzigd (*).

Het koninklijk besluit (**) betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen laat aan de verschillende overheden toe de verschillende mogelijkheden inzake loopbaanonderbreking geheel of gedeeltelijk toe te passen op hun personeelsleden. Elke rechtshandeling uitgaande van een niet-federale overheid moet echter het voorafgaandelijk akkoord krijgen van de federale Ministerraad. (*) dit voor "les services du gouvernement de la Communauté française, au Commissariat général aux relations internationales, à l'Office de la Naissance et de l'Enfance et au service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française". (**) van 7 mei 1999