25 apr 2014 18:29

Loopbaanonderbrekingsregels voor het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 55 jaar van toepassing maken voor het personeel van het secretariaat van de Nationale Arbeidsraad. 

Het ontwerp maakt de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector ook toepasselijk op het personeel van het secretariaat van de Nationale Arbeidsraad. De voorwaarden om deze regeling te bekomen zijn dezelfde als die voor het personeel dat onderworpen is aan het statuut van de rijksambtenaren. 

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de syndicale onderhandeling binnen het sectorcomité XI Tewerkstelling en Arbeid. Het wordt vervolgens voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 2, tweede lid van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector