25 apr 2003 17:00

Lopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de RTBF

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van reglement van de RTBF goed betreffende de loopbaanonderbreking.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van reglement van de RTBF goed betreffende de loopbaanonderbreking.

Het is de bedoeling aan de personeelsleden van de RTBF de mogelijkheid tot loopbaanonderbreking te bieden. Het koninklijk besluit (*) betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen biedt aan de verschillende overheden de mogelijkheid dit reglement toe te passen op hun personeel. Aanvragen die uitgaan van een niet-federale overheid moeten echter eerst het voorafgaandelijk akkoord verkrijgen van de federale Ministerraad. (*) van 7 mei 1999