10 okt 2003 17:00

Lopende uitgaven voor de FOD Buitenlandse Zaken

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de vastleggingsprocedure voor 11 IT-medewerkers via de vzw "Smals-MvM.egov" om de continuïteit van de werking van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te verzekeren, dit in het kader van de begrotingsdiscipline (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de vastleggingsprocedure voor 11 IT-medewerkers via de vzw "Smals-MvM.egov" om de continuïteit van de werking van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te verzekeren, dit in het kader van de begrotingsdiscipline (*).

De vastlegging slaat op een globaal bedrag van 250.000 euro. (*) opgelegd door de Minister van Begroting in een omzendbrief van 6 maart 2003.