09 mei 2003 17:00

Lopende uitgaven voor de FOD Financiën

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met de vastlegging van 32 dossiers die betrekking hebben op lopende werkingsuitgaven van de FOD Financiën.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met de vastlegging van 32 dossiers die betrekking hebben op lopende werkingsuitgaven van de FOD Financiën.

Het vast te leggen bedrag bedraagt 4.607.245,07 euro.