04 apr 2003 17:00

LPG

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (LPG) voor de aandrijving van voertuigen.

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (LPG) voor de aandrijving van voertuigen.

De technologische evolutie in de sector hebben volgende aanpassingen noodzakelijk gemaakt: - het begrip van erkend installateur wordt beter gedefinieerd door het in te schrijven in het handelsregister; - een duidelijk onderscheid wordt ingevoerd wat betreft de normen en procedures inzake de orginele onderdelen van het voertuig, de onderdelen achteraf en de installatie zelf; - de instellingen die gespecialiseerd zijn in het opleiden van monteur van LPG-installaties hebben voortaan de mogelijkheid om via een erkenning de voertuigen van hun leerlingen weer op de markt te brengen; - de geldigheidsduur van de veiligheid van het reservoir wordt teruggebracht op 8 jaar; dit in overeenstemming met de buurlanden en omwille van de uniformiteit; - een controlevignet dient op de achterzijde van elk LPG-voertuig te worden aangebracht door de installateur (**). (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2001. (**) Het betreft een voorwaarde van de brandweer met het oog op een toelating tot gebruik van ondergrondse parkeerterreinen voor voertuigen die met een LPG-installatie zijn uitgerust.