09 mei 2003 17:00

Luchthaveninspectie

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister belast met Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de inspecteurs en van de adjunct-hoofdinspecteurs van de luchthaveninspectie.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister belast met Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de inspecteurs en van de adjunct-hoofdinspecteurs van de luchthaveninspectie.

Het besluit dient enkele louter technische aanpassingen te ondergaan om volledig te voldoen aan de vereisten gesteld in uitvoering van een Europese verordening (**). Zo moeten de voorziene bevoegdverklaringen van het beveiligingspersoneel aangepast te worden aan de nieuwe beveiligingsapparatuur die onlangs in dienst werd genomen op de luchthaven van Brussel Nationaal. Het betreft onder meer nieuwe apparatuur voor de detectie van explosieven en voor de screening van ruimbagage. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de inspecteurs en van de adjunct-hoofdinspecteurs van de luchthaveninspectie. (**) verordening nr. 2320/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het vlak van de beveiliging van de burgerlijke luchtvaart, in werking getreden op 19 januari 2003.