25 jul 1997 17:00

Luchttransport tussen België en landen die niet tot de Europese Econom
ische Ruimte behoren