20 feb 2004 16:00

Luchttransportcontracten voor Landsverdediging

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, nam de Ministerraad akte van het akkoord van de Eerste Minister (*) voor het afsluiten van dienstcontracten betreffende de luchttransporten voor 2004, nodig voor de goede werking van de opdracht AVENIR, in samenwerking met de Democratische Republiek Congo.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, nam de Ministerraad akte van het akkoord van de Eerste Minister (*) voor het afsluiten van dienstcontracten betreffende de luchttransporten voor 2004, nodig voor de goede werking van de opdracht AVENIR, in samenwerking met de Democratische Republiek Congo.

Deze dienstcontracten zijn noodzakelijk om het materiaal, dat de militairen nodig hebben voor het tot een goed einde brengen van hun opdrachten, zo vlug mogelijk op te stellen. (*) op 13 en 26 januari 2004.