03 mrt 2011 15:43

Luchtvaart

Veiligheid van kritieke Europese infrastructuren in het luchtvervoer

Veiligheid van kritieke Europese infrastructuren in het luchtvervoer

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een veiligheids- en beschermingssysteem invoert voor de kritieke Europese infrastructuren in het luchtvervoer.

Het voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe zet richtlijn 2008/114/EG (*) over de identificatie, de aanmerking en de noodzaak om de bescherming van Europese kritieke infrastructuren te verbeteren, in Belgisch recht om. De richtlijn voert een geharmoniseerde procedure in om hun bescherming en veiligheid optimaal te garanderen.

Concreet voert het ontwerp een aantal maatregelen in:

  • een procedure om Europese kritieke infrastructuren te identificeren en in aanmerking te nemen in het luchtvervoer
  • de aanduiding van een beveilingsverbindingsfunctionaris
  • de uitvoering van een regelmatige driegingsanalyse voor elke ge├»dentificeerde Europese kritieke infrastructuur
  • beschermingsmaatregelen voor de structuren
    bescherming van informatie over de structuren
    (*) van de Raad van 8 december 2008.