29 mei 2015 13:48

Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en Israël

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst* tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds.

Deze globale overeenkomst beoogt een zo snel mogelijke brede liberalisering van de luchtvaartbetrekkingen tussen de Europese Unie en Israël (vluchten vanuit de Europese Unie naar Israël en omgekeerd).

Deze overeenkomst beoogt:

  • een geleidelijke openstelling van de markt qua routes en capaciteit op basis van wederkerigheid
  • een regelgevende samenwerking en een overeenstemming van de regelgeving
  • de bevordering van luchtdiensten op basis van een eerlijke mededinging tussen luchtvaartmaatschappijen op een markt met een minimum aan overheidsbemoeienis en regulering
  • het tot stand brengen van een gelijk speelveld waardoor luchtvaartmaatschappijen billijke gelijke kansen genieten zonder enige discriminatie

* gedaan te Luxemburg op 10 juni 2013