03 mei 2024 17:51

Luchtwaardigheid van militaire luchtvaartuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een ontwerp van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel besluit goed betreffende de militaire luchtwaardigheid.

Dit ontwerp van koninklijk besluit voert de wet van 31 juli 2020 over de luchtwaardigheid van de militaire luchtvaartuigen uit en verduidelijkt de daartoe benodigde regelgeving. Tevens regelt het ontwerp van koninklijk besluit de organisatie en bevoegdheden van de Belgian Military Aviation Authority. 

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.