30 jun 2006 17:00

Luchtwaarnemingssysteem

Gunning van een meerjarige overeenkomst voor het onderhoud van luchtwaarnemingssysteem Wescam

Gunning van een meerjarige overeenkomst voor het onderhoud van luchtwaarnemingssysteem Wescam

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om een meerjarige overeenkomst voor het omnium onderhoud van luchtwaarnemingssystemen Wescam voor de Dienst luchtsteun van de Federale Politie toe te kennen aan de firma L3 communicatie Wescam. Die firma heeft het materiaal geleverd en is de enige die de technische know-how bezit.