08 mei 2015 18:11

Maak gebruik van moederdag om een onrechtvaardigheid tegen hen aan te pakken

Op 1 juni 2014 werd de wet inzake de keuze van de familienaam van kracht, die bepaalt dat vrouwen en mannen gelijk zijn bij de keuze van de naam die aan hun kind(eren) wordt toegekend. De wet biedt ouders daarbij meerdere mogelijkheden: ze kunnen ofwel de naam van de vader geven, die van de moeder of een dubbele familienaam in een door hen gekozen volgorde.

 

Het Instituut is echter van mening dat de wet een artikel bevat dat een discriminatie op grond van het geslacht tegen de moeders teweegbrengt. Bij onenigheid over de naam van het kind beschikt de vader immers over een vetorecht, waardoor automatisch enkel zijn naam wordt toegekend.

 

Op 27 november 2014 diende het Instituut een verzoek in bij het Grondwettelijk Hof tot opheffing van dit discriminerende artikel. Het pleit ervoor om bij onenigheid tussen de ouders of bij afwezigheid van een keuze automatisch de dubbele familienaam te gebruiken, met een neutrale regel om de volgorde van de twee namen te bepalen.


In afwachting van een beslissing van het Grondwettelijk Hof verzoekt het Instituut de moeders die geconfronteerd worden met de weigering van de vader van hun kind(eren) om hun naam door te geven om een bewijs van het niet voorleggen van de door de wet vereiste voorwaarden te vragen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand”, beveelt adjunct-directrice Liesbet Stevens aan. “Mocht het Grondwettelijk Hof het Instituut gelijk geven dan is het immers mogelijk dat de overgangsperiode, die ouders van kinderen die voor de inwerkingtreding van de wet geboren werden de mogelijkheid biedt om hun naam te veranderen, niet verlengd wordt. In dat geval bestaat de kans dat enkel de moeders die over een bewijs van de discriminatie beschikken in het gelijk worden gesteld.”

 

Meer informatie over het advies betreffende de aanpassing van de regels van het Burgerlijk Wetboek aangaande de overdracht van de naam aan het kind is te vinden op de website van het Instituut:
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/binaries/Advies%20naam%20kind%2013.06.2012_tcm336-180239.pdf

 

Perscontact
Elodie Debrumetz
Ernest Blerotstraat 1
B-1070 Brussel
Tel + 32-2 233 49 47
Gsm +32-497 23 67 67
elodie.debrumetz@iefh.belgique.be

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht. Dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.