19 nov 2018 13:45

Maak geneesmiddelen veiliger door bijwerkingen bij kinderen of tijdens de zwangerschap of borstvoeding te melden. Het FAGG neemt opnieuw deel aan internationale sensibiliseringscampagne om het belang van het melden van bijwerkingen te benadrukken.

De campagne loopt van 19 tot 23 november en maakt deel uit van een bewustmakingsweek van 32 geneesmiddelenautoriteiten uit de EU, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Australië.

De geneesmiddelenautoriteiten focussen deze keer op het verhogen van meldingen van bijwerkingen bij kinderen, tijdens de zwangerschap of wanneer men borstvoeding geeft.

In 2017 maakten meldingen van bijwerkingen bij kinderen onder elf jaar slechts vier procent uit van alle meldingen in België.

Geneesmiddelen op de Belgische markt zijn van goede kwaliteit, veilig en doeltreffend. Toch kunnen sommige patiënten bijwerkingen ondervinden. De gekende bijwerkingen zijn opgenomen in de bijsluiter. Sommige bijwerkingen worden pas ontdekt nadat het geneesmiddel al op de markt is. Het is belangrijk dat risico’s worden gecommuniceerd door gezondheidszorgbeoefenaars en begrepen worden door alle patiënten, inclusief ouders, verzorgers, vrouwen met een kinderwens of vrouwen die borstvoeding geven.

Bijwerkingen kunnen gaan van hoofd- of buikpijn tot grieperige symptomen of zich gewoon niet goed voelen. Alle Europese geneesmiddelenautoriteiten stellen echter een onderrapportering van bijwerkingen vast. Meer meldingen over een vermoedelijke bijwerking zorgen ervoor dat een probleem vlugger wordt ontdekt en dat er sneller kan worden ingegrepen. Daarom wil deze campagne iedereen aansporen om bijwerkingen te melden.

Dit jaar valt de Universele Kinderdag van de Verenigde Naties in de bewustmakingsweek. Beide campagnes willen internationale samenwerking en het welzijn van kinderen verhogen.

De campagne-animaties werden gemaakt door het Uppsala Monitoring Centre en de World Health Organisation Collaborating Centre for International Drug Monitoring. De campagne wordt verder ondersteund door tal van organisaties zoals het EMA (European Medicines Agency), de Europese Commissie en patiëntenorganisaties zoals EURORDIS.

Meer informatie over het gebruik van geneesmiddelen bij kinderwens, tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding kunt u vinden op www.geneesmiddelenenzwangerschap.be