02 okt 2009 12:49

Maaltijdcheques

Erkenning van uitgevers van elektronische maaltijdcheques

Erkenning van uitgevers van elektronische maaltijdcheques

De ministerraad heeft een ontwerp van amendement goedgekeurd bij het voorontwerp houdende sociale bepalingen dat het wettelijke kader schept voor de erkenning van de uitgevers van elektronische maaltijdcheques.

In het regeerakkoord van 18 maart 2008 hebben de regeringspartners zich ertoe verbonden werk te maken van de elektronische maaltijdcheques in het kader van het streven naar meer administratieve vereenvoudiging. Op 17 juli 2009 had de ministerraad in eerste lezing al het licht op groen gezet en het regelgevende kader voor de elektronische maaltijdcheques vastgelegd. 

Indien de maaltijdcheques aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze niet als loon beschouwd en tellen ze niet mee voor de berekening van de sociale bijdragen. Zo moeten ze door een erkende uitgever worden uitgegeven. 

Het amendement creëert nu de wettelijke basis voor de voorschriften waaraan de erkende uitgevers moeten voldoen en voor de procedure die ze moeten volgen.