18 jan 2019 16:15

Maatregelen in het kader van het beheerscontract van Infrabel en de NMBS

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een reeks maatregelen introduceert in het kader van het beheerscontract van Infrabel en de NMBS.

Het ontwerp voorziet de volgende drie maatregelen:

  • de actualisatie van de verdeling van de bijkomende financiering voor het GEN en de prioritaire infrastructuren en de regionale sleutel van uitgaven die daarop betrekking heeft
  • de wijziging van de de dotaties van de NMBS voor een overdracht van de exploitatiedotatie naar de investeringsdotatie van de NMBS voor de financiering van de aankoop van het nieuwe M7-materieel
  • de toekenning van subsidies om de kosten te compenseren voor beveiliging van de nationale kritische infrastructuren en voor bijkomende investeringen op het gebied van beveiliging en veiligheid ten gunste van Infrabel en voor investeringen voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme ten gunste van de NMBS

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden