18 jan 2019 16:15

Ministerraad van 18 januari 2019

De ministerraad vergaderde op vrijdag 18 januari 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

De eerste minister kondigde tijdens de persconferentie aan dat de ministerraad vanochtend in eerste lezing het voorontwerp van wet over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in geval van een 'no deal' heeft goedgekeurd. De regering valideerde ook de tabellen over de budgettaire gevolgen van de in het voorontwerp voorgestelde maatregelen en de noodzakelijke aanwervingen voor de FOD Buitenlandse Zaken, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de FOD Economie, de Federale Politie, de FOD Financiën en de FOD Mobiliteit en Vervoer. De betrokken ministers hebben vervolgens de maatregelen toegelicht die onder hun bevoegdheden vallen. Het voorontwerp wordt voor dringend advies overgemaakt aan de Raad van State, zodat het onmiddellijk aan het parlement kan worden voorgelegd.

De eerste minister verwees ook naar het in tweede lezing goedgekeurde voorontwerp dat de arbeidsdeal van de zomer van 2018 ('jobsdeal') uitvoert. De sociale en fiscale aspecten van dit akkoord werden vervolgens verduidelijkt door minister van Werk Kris Peeters en minister van Financiën Alexander De Croo.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: