18 jan 2019 16:15

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-algemeen-directeur bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de adjunct-algemeen-directeur bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg hernieuwt.

Het mandaat van Christian Léonard voor de managementfunctie van adjunct-algemeen-directeur wordt hernieuwd voor een periode van zes jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.