18 jan 2019 16:15

Wijziging van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg.

Het ontwerp herstelt het evenwicht in werklast tussen de onderzoeksrechters van Marche-en-Famenne en deze van Aarlen. Het wijzigt ook de exclusieve bevoegdheid van het sociale strafrecht in het gerechtelijk arrondissement Luxemburg.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen