18 jan 2019 16:15

Wijzigingsclausule bij het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2017-2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van wijzigingsclausule goed bij het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2017-2018.

De wijzigingsclausule bij het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen werd unaniem gesloten op 6 december 2018. Deze wijzigingsclausule verlengt het akkoord 2017-2018 tot en met 31 december 2019.

Het ontwerp van wijzigingsclausule wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.