18 jan 2019 16:15

Hernieuwing van de verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van Fedasil

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block akkoord met de hernieuwing van de verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van Fedasil.

De verlenging van het mandaat van de heer Jean-Pierre Luxen voor de managementfunctie van directeur-generaal wordt hernieuwd voor zes maanden vanaf 18 januari 2019.