18 jan 2019 16:15

Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie hernieuwt.

Het mandaat van Jean-Paul Janssens wordt hernieuwd voor een periode van zes jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.