01 mrt 2013 12:53

Maatregelen hogesnelheidstrein FYRA

De ministerraad neemt kennis van de stand van zaken van de maatregelen om de problemen met de hogesnelheidslijn Fyra het hoofd te bieden.

De ministerraad neemt kennis van de akkoorden die de NMBS, HSA-NS en de Nederlandse staat hebben gesloten om de uitvoering van het akkoord van december 2012 voor de lancering van de Fyra-lijn op te schorten. Door de problemen met de hogesnelheidstrein werd het akkoord opgeschort en tijdelijk vervangen door een tijdelijke dienst die Brussel met Den Haag verbindt. Die lijn wordt opgeheven zodra de hogesnelheidstrein tussen Antwerpen en Breda weer functioneel is.