19 sep 2003 19:00

Maatregelen inzake gezondheidszorg

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende maatregelen inzake gezondheidszorg.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende maatregelen inzake gezondheidszorg.

Het voorontwerp heeft betrekking op de wijze waarop het visum van diploma's kan worden bekomen, de bijzondere beroepstitels van de tandheelkunde en de uitoefening van de kinesitherapie, in het bijzonder de contingentering. Het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg zal voortaan de elektronische overdracht van de diploma's vanuit de universiteiten en de hogescholen organiseren. Op die manier beschikt het snel en in elektronisch formaat over betrouwbare gegevens. Ook is het de bedoeling om de toegang tot het beroep van kinesitherapeut mogelijk te maken, los van het bezit van een Riziv-nummer (*). Kinesitherapeuten die hun diploma bekomen hebben in België en er erkend zijn mogen bovendien het beroep van kinesitherapeut in een andere lidstaat beoefenen. De contingentering slaat enkel nog op de gediplomeerden die én de erkenning én een Riziv-nummer wensen te bekomen. (*) Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering