10 feb 2023 16:20

Maatregelen inzake reisbeperkingen en het Passenger Locator Form - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over maatregelen van de bestuurlijke politie omtrent reisbeperkingen en het Passenger Locator Form (PLF).

Tijdens de COVID-19-pandemie kon voor de reisbeperkingen en het introduceren van het PLF een beroep worden gedaan op de wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie. Ook buiten het kader van een epidemische noodsituatie kan het echter noodzakelijk zijn om reisbeperkende maatregelen in te voeren of aan te houden. 

Het voorontwerp van wet geeft de mogelijkheid om reisbeperkingen en verplichtingen in verband met het Passenger Locator Form op te leggen wanneer er een grensoverschrijdende bedreiging voor besmettelijke infectieziekten bestaat en er geen epidemische noodsituatie werd afgekondigd. Het voorontwerp van wet vloeit voort uit de noodzaak om voorbereid te zijn op nieuwe besmettelijke infectieziekten die grensoverschrijdend zijn en een risico vormen voor de volksgezondheid van de Belgische bevolking.

De maatregelen hebben betrekking op reizigers die zich naar België begeven vanuit gebieden of landen met een besmettelijke infectieziekte die de gezondheid van de bevolking ernstig aantast of kan aantasten, en waartegen inwoners van België door de eigen regelgeving worden beschermd. De reisbeperkingen hebben ook betrekking op niet-essentiële reizen zowel vanuit derde landen, als binnen de Europese Unie en de Schengenzone.

In overeenstemming met het advies van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit, wordt het voorontwerp van wet aangepast op het vlak van de bepalingen betreffende het Informatieveiligheidscomité.

Het voorontwerp van wet wordt opnieuw ter advies voorgelegd aan de Raad van State.