12 mrt 2021 18:17

Maatregelen ter beheersing van de coronapandemie en andere dringende maatregelen op het gebied van gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed houdende maatregelen ter beheersing van de coronapandemie en andere dringende maatregelen op het gebied van gezondheidszorg.

Het voorontwerp is voor de meeste bepalingen een tijdelijke wet tot zolang de coronapandemie duurt. De meeste bepalingen zijn dringend. Wel dient in de mogelijkheid te worden voorzien om de bepalingen uit dit ontwerp geheel of gedeeltelijk te kunnen toepassen mochten zich nieuwe pandemieën voordoen.

Het voorontwerp bestaat uit drie belangrijke onderdelen die voortbouwen op eerder getroffen maatregelen:

  • het eerste luik heeft tot doel om een continuïteit in de bevoorrading aan geneesmiddelen en medische hulpmiddelen voor ons gezondheidssysteem mogelijk te maken
  • het tweede luik voorziet in de mogelijkheid om een derde voorschot aan ziekenhuizen uit te betalen, zodat ze hun kosten als gevolg van de coronapandemie kunnen dekken
  • het derde luik biedt een juridisch kader om de nieuwe testing-mogelijkheden te kunnen uitvoeren en een aantal nieuwe technische prestaties te kunnen vergoeden

Ten slotte biedt het voorontwerp de mogelijkheid om een aantal dringende maatregelen te kunnen treffen voor:

  • de rol van Sciensano
  • het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën
  • de assimilatie van bepaalde activiteiten met een deel van de stage voor kandidaat-geneesherenspecialisten en -huisartsen
  • de financiering van de erkende Ethische comités en van het College in het kader van klinische proeven
  • de databank voor elektronische voorschriften
  • flankerende maatregelen voor de besparingen op het vlak van geneesmiddelen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.