16 jun 2023 17:02

Maatregelen voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Brussel

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor maatregelen goed voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Brussel.

Sinds augustus 2021 heeft de toenemende toestroom van aanvragers van internationale bescherming in België geleidelijk de opvangcapaciteit en de sociaal-medische ondersteuning van Fedasil onder druk gezet, waardoor het niet langer dezelfde dag materiële hulp kan garanderen aan alle verzoekers om internationale bescherming.

In deze crisiscontext wordt de opvang van deze personen deels verzorgd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als bevoegde instantie voor de noodopvang van daklozen. De ministerraad keurt de financiering van deze opvang goed. Daarnaast wordt financiering voorzien voor medische en sociale ondersteuning van de verzoekers die niet de dag zelf bij Fedasil worden opgevangen.

De volgende maatregelen worden voorzien voor:

  • medische ondersteuning voor verzoekers om internationale bescherming via een “Refugee Medical Point”
  • de opvang van 1200 verzoekers tot internationale bescherming (sinds 8 december 2022), met een uitbreiding van 300 extra plaatsen
  • humanitaire opvangplaatsen die ter beschikking werden gesteld tussen 1 november 2022 en 8 december 2022
  • het nieuwe infopunt in het Bordet-centrum voor verzoekers om internationale bescherming, met mogelijke verlenging tot 2024