28 mrt 2003 16:00

Maatschappelijke integratie

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke integratie en Sociale Economie keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke integratie en Sociale Economie keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Ter herinnering: een koninklijk besluit (**) houdende de werkloosheidsreglementering heeft de uitkering van de PWA-werknemer (PWA: Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen) verhoogd. De maatregelen betreffende de PWA-werknemers gelden voor werklozen en ook voor de begunstigden van een leefloon of een financiële maatschappelijke dienstverlening. Het is dan ook noodzakelijk om de reglementering inzake het recht op maatschappelijke integratie aan te passen om met deze verhoging rekening te houden. Aangezien het loon van de PWA'er van 3,72 euro opgetrokken is tot 4,10 euro, is het vrij te stellen bedrag ook tot 4,10 euro opgetrokken. Aan het gedeelte van het PWA-loon dat het nieuwe bedrag overschrijdt is geen bijkomende vrijstelling gekoppeld ten einde een gelijk loon tussen de PWA'ers die werkloos zijn en de leefloners te waarborgen. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002. (**) van 28 februari 2003 tot wijziging van artikelen 79 en 79ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991.