24 jun 2005 17:00

Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van de wet (**) tot herziening van de besluitwet (***) betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en ter invoeging van een artikel 54ter in hetzelfde besluit.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van de wet (**) tot herziening van de besluitwet (***) betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en ter invoeging van een artikel 54ter in hetzelfde besluit.

Sommige werkgevers vergeten hun kwartaalaangifte in te dienen, laten bepaalde loonelementen van hun werknemers weg of geven er zelfs geen aan. Dat betekent voor de betrokken werknemers het verlies van bepaalde sociale rechten. Hierdoor moet de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bepaalde gebreken aanvullen. Het ontwerp legt twee soorten forfaitaire vergoedingen ten laste van de werkgever, wanneer hij nalaat de aangifte in te dienen of de aangifte onvolledig of onjuist indient. Daarnaast krijgen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en zijn beheerscomité de toelating om forfaitaire vergoedingen gedeeltelijk of volledig te verminderen. (*) van 28 november 1969, artikels 54 en 55. (**) van 27 juni 1969. (***) van 28 december 1944.