16 okt 2002 17:00

Magistrale bereidingen en gelijkgestelde producten

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en van daarmee gelijkgestelde producten.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en van daarmee gelijkgestelde producten.

Het ontwerp kent een bijkomend voordeel toe op de vergoeding van de vetoplosbare vitamines bij de behandeling van mucoviscidose. De Raad van State heeft zijn advies over dit ontwerp van koninklijk besluit overgemaakt. (*) tot vervanging van het koninklijk besluit van 17 maart 1997.