08 nov 2002 16:00

Mainframeplatform BS 2000

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad een ontwerp van overheidsopdracht goedgekeurd betreffende de administratie en het beheer van het BS 2000 mainframeplatform van het Competentiecentrum C.I.S. - Departement I.S. door twee gespecialiseerde informatici.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad een ontwerp van overheidsopdracht goedgekeurd betreffende de administratie en het beheer van het BS 2000 mainframeplatform van het Competentiecentrum C.I.S. - Departement I.S. door twee gespecialiseerde informatici.

De bedoelde bijstand ging van start in maart 2000 (opdracht gelanceerd in 1999) met een verwachte conclusie in 2002. Een bijkomende periode blijkt echter noodzakelijk aangezien de migratie van alle bestaande applicaties naar het Windows-Nt platform nog niet is afgewerkt. De beoogde opdracht zal het jaar 2003 dekken en een optionele schijf voor het jaar 2004 zal voorzien worden (met mogelijke ontbinding tijdens dat jaar, met een opzeggingstermijn van drie maanden).