12 mrt 2004 16:00

Management van de wetenschappelijke instellingen

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat.

Deze maatregel voert een overgangsregeling in voor de kandidaten die reeds onder de te vervallen regeling de selectieprocedure hebben aangevat en doorlopen. Er zal geen rekening meer worden gehouden met het resultaat en de rangschikking die zij behaald hebben: zij zullen moeten deelnemen aan een eenmalige mondelinge proef, zonder vooraf geïnformatiseerde en gestandaardiseerde testen te moeten afleggen. Op die manier worden de belangen van diegenen die zich kandidaat hebben gesteld gevrijwaard en kunnen de procedures tot een goed einde worden gebracht, binnen termijnen die verenigbaar zijn met de eisen inzake het goed functioneren van de instellingen. (*) van 22 januari 2003.