05 sep 2003 17:00

Managementfuncties

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de aanwijzing, de uitoefening en de weging van managementfuncties in de openbare instellingen voor sociale zekerheid.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de aanwijzing, de uitoefening en de weging van managementfuncties in de openbare instellingen voor sociale zekerheid.

Het ontwerp stelt de datum van de inwerkingtreding van het mandatenstelsel vast op 1 oktober 2003. De classificatie van de managementfuncties in de openbare instellingen voor sociale zekerheid voorziet voortaan dat de adjuncten zich onmiddellijk in de klasse onder de leidinggevenden bevinden.