24 okt 2003 17:00

Managementfuncties

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde.

De wedden verbonden aan klassen 1 en 2 werden niet gewijzigd. De wedden van de andere klassen werden zodanig berekend dat er tussen hen, naargelang van de klassen, een verschil wordt bekomen schommelend tussen 12 en 20%, alsook een procentuele vermindering van 4 tot 20 % met betrekking tot de huidige wedden. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2001.