19 dec 2003 16:00

Managementfuncties

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na onderhandeling met de vakverenigingen (*), een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na onderhandeling met de vakverenigingen (*), een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.

De managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid zijn onderworpen aan hetzelfde wegingstelsel en dezelfde "salarisbanden" als deze in de federale overheidsdiensten. (*) zie persbericht nr. 11 van de Ministerraad van 21 november 2003.