20 apr 2007 17:00

Managementfuncties bij FOD's, POD's en instellingen sociale zekerheid

Invulling van leidinggevende functies bij federale overheidsdiensten- tweede lezing

Invulling van leidinggevende functies bij federale overheidsdiensten- tweede lezing

De ministerraad keurde in tweede lezing twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die minister van Ambenarenzaken Christian Dupont voorlegde over de invulling van managementfuncties bij de Federale overheidsdiensten, de Programmatorische overheidsdiensten en de instellingen van sociale zekerheid. Het eerste ontwerp wijzigt het ontwerp van koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid. Het tweede bevat diverse maatregelen inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel van niveau A. De twee ontwerpen voeren in de loopbaan A directiefuncties onder mandaat in. De federale overheidsdiensten hebben de keuze om een beroep te doen op management- en staffuncties in de niveaus -2 en -3 op directiefuncties. Bij de instellingen van sociale zekerheid worden de managementfuncties -2 vervangen door directiefuncties. De maatregel heeft als doel te vermijden dat de managementfuncties N-2 overlappen met de hoogste functies van niveau A.