29 mei 2015 13:47

Mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid verlengd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van ministerieel besluit goed dat het mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu met zes maanden verlengt. 

Om de continuïteit van de overheidsdienst te verzekeren wordt het mandaat van de heer Dirk Cuypers als voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu tot 30 november 2015 verlengd.