03 mei 2024 17:51

Mandaat van een lid van de Ombudsdienst voor Energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot hernieuwing van het mandaat van een lid van de Ombudsdienst voor Energie.

Het mandaat van Eric Houtman als Nederlandstalig lid van de Ombudsdienst voor Energie loop af op 31 augustus 2024. Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel zijn mandaat met zes jaar te verlengen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.