21 nov 2012 12:26

Mannen durven neen zeggen tegen geweld op vrouwen!

Brussel, 21 november 2012. Een paar dagen voor 25 november, de internationale dag tegen het geweld tegen vrouwen, hebben 6 bekende mannen gehoor gegeven aan de oproep van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in een choquerende en bijtende videoboodschap, waarin ze neen durven zeggen tegen geweld op vrouwen.

Mannen durven neen zeggen

In een filmpje van iets minder dan 4 minuten wordt aan de hand van een aantal scènes met tweelingen de problematiek schrijnend onder de aandacht gebracht, gevolgd door getuigenissen van Bert Gabriëls, Guy Swinnen, Axl Peleman, Bruno Coppens, Patrick Chaboud en David Hubert. Zij leggen uit waarom het volgens hen belangrijk is om de strijd aan te gaan tegen geweld op vrouwen. De leden van het jeugdkoor Furiosa, gedirigeerd door Steve De Veirman, wilden hun stemmen lenen voor de achtergrondmuziek van het filmpje.

Al deze bekende Belgen uit de culturele wereld, de muziek en de sport en afkomstig uit het noorden en het zuiden van het land, zijn zich bewust van de omvang van deze problematiek en hopen dankzij hun boodschap slachtoffers en getuigen van partnergeweld aan te moedigen om erover te praten en klacht in te dienen.

Enkel kiezen voor bekende mannen voor deze campagne is niet zonder betekenis”, zegt Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Mannen blijven immers de meerderheid uitmaken van de daders van fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen en kunnen er getuige van zijn. Door mannen aan te moedigen om zich tegen elke vorm van geweld te verzetten beoogt het Instituut een sterke boodschap: niet alle mannen zijn gewelddadig of onverschillig tegenover geweld. En intrinsiek hoopt het Instituut ook de vrouwen aan te zetten om dit taboe te doorbreken.

De videoclip is beschikbaar op de website van het Instituut (http://igvm-iefh.belgium.be). Het zal ook verspreid worden via de sociaalnetwerksites (Youtube, Facebook, enz.) en alle partners uit het verenigingsleven van het Instituut teneinde deze sterke boodschap zoveel mogelijk uit te dragen.

Tegelijkertijd met deze videoboodschap start het Instituut woensdag ook met een sensibiliseringscampagne via radiospots op VivaCité, Bel RTL, Nostalgie, Nostalgie Vlaanderen, QMusic, Studio Brussel en MNM, om ook op die manier het grote publiek te sensibiliseren voor deze problematiek.

Het geweld in cijfers

Eén vrouw op zeven werd met minstens één daad van geweld door haar (ex-)partner geconfronteerd gedurende de laatste 12 maanden [1]. Mannen zijn ook slachtoffers (in het bijzonder van psychologisch geweld en fysieke agressie in het openbaar) en vrouwen ook daders. Dit neemt echter niet weg dat de slachtoffers van ernstige en zeer ernstige gevallen hoofdzakelijk vrouwen zijn.

Tussen 2005 en 2011 werd een stijging van het aantal klachten over partnergeweld bij de politie van niet minder dan 38% vastgesteld [2].

In 2010 leidde dit geweld gemiddeld om de drie dagen tot een dodelijk slachtoffer [3].

Dit geweld is een aanslag op de persoonlijke integriteit van het slachtoffer en gaat in tegen de fundamentele mensenrechten. Partnergeweld is een maatschappelijk fenomeen dat alle socio-economische lagen van de bevolking treft en dat niet langer in de privésfeer van het koppel mag verborgen blijven, maar een maatschappelijke kwestie van het grootste belang moet worden.

Als we niets doen zal het geweld nooit stoppen”, voegt Michel Pasteel nog toe. “2/3° van de kinderen die getuige zijn van partnergeweld worden later zelf slachtoffers of daders van geweld [4]. De strijd tegen geweld is dus van groot maatschappelijk belang.” 

Om die reden coördineert het Instituut ook het Nationaal Actieplan tegen geweld op vrouwen en andere vormen van intrafamiliaal geweld en lanceert zij verschillende vernieuwende projecten.

Publicaties

Aangezien de strijd tegen geweld ook via sensibilisatie en informatie gebeurt, heeft het Instituut verschillende studies en folders gepubliceerd over partnergeweld, zoals de studie “Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld”, de folder “Breek de stilte voor je zelf gebroken bent” in zeventien talen en de brochure “Geweld. Wat nu?”.

Alle publicaties van het Instituut zijn gratis te raadplegen via zijn website (http://igvm-iefh.belgium.be/).

Perscontact:
Elodie Debrumetz
Communicatieverantwoordelijke
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
E-mail: elodie.debrumetz@iefh.belgique.be
Tel: 02 233 42 65
Gsm: 0497 23 67 67
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel

[1]Gegevens afkomstig uit de studie “Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld” in opdracht van het IGVM en gepubliceerd in juni 2010.

[2]Politiestatistieken over criminaliteit afkomstig van Datawarehouse

[3] Gegevens afkomstig van de databank van het College van procureurs-generaal

[4]"1/3 wordt later pleger, 1/3 slachtoffer en 1/3 bij 1/3 zijn de gevolgen uitdovend“ Kans op slagen. Een integrale kijk op geweld in gezinnen. De Groof, Kris en De Gendt, Tina. pp 46-47