15 jul 2022 19:09

Mantelzorgverlof voor statutair personeel van Bruxelles Formation

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne akkoord met het invoeren van het mantelzorgverlof voor het statutair personeel van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding (Bruxelles Formation).

In overeenstemming met de wens van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, wordt het nemen van mantelzorgverlof mogelijk gemaakt voor de statutaire personeelsleden van Bruxelles Formation, en dit onder de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.