09 dec 2013 17:25

Marijke Van Hemeldonck, socialiste en feministe

Brussel, 9.12.2013 – Vandaag heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in aanwezigheid van Marijke Van Hemeldonck een biografie over haar voorgesteld, Marijke Van Hemeldonck, socialiste en feministe. De biografie werd in opdracht van het Instituut uitgewerkt door het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis. Verschillende voorvechtsters van vrouwenrechten woonden de boekvoorstelling bij. Er volgde een levendig debat over de noodzaak van feministische actie vandaag.

Gedurende de tweede helft van de 20ste eeuw bleven er grove discriminaties tegen vrouwen voortbestaan: de loonkloof, de combinatie arbeid-gezin, seksisme, enz. Heel wat maatregelen en wetten om de gelijkheid van vrouwen en mannen te waarborgen zijn te danken aan die generatie. Wat vooral opvalt bij het lezen van dit boek, is de actualiteit van de thema’s die aan bod komen. Dit zijn ook de thema’s en de actiedomeinen waar het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nog steeds rond werkt”, verklaart Michel Pasteel, Directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

 

In België bundelden de feministes hun inspanningen voor gelijkheid in het beroepsleven, de politiek en binnen het gezin. Marijke Van Hemeldonck is een van hen. Ondanks tegenkantingen stimuleert ze haar vakbond en haar politieke partij om het recht van werkende en werkloze vrouwen te verdedigen en komt ze op voor het recht van vrouwen op anticonceptie en abortus. Ze is ook actief in verschillende vrouwenorganisaties zoals het Aktiekomitee Gelijk Loon voor Gelijk Werk, het Vrouwen Overleg Komitee en Links en Feministisch (LeF). Gewapend met de vlijmscherpe pen van het militantisme van de jaren 1960-70 drukt ze haar revolte uit in het linkse tijdschrift Links. Uiteindelijk leidt haar traject haar naar de internationale scène. Ze werkt actief mee aan het Decennium van de Vrouw en aan de wereldvrouwenconferenties van de Verenigde Naties. Als Europees parlementslid ziet ze er mee op toe dat de ongelijkheden op de agenda van het Europees Parlement worden gezet.

 

Dit werk maakt deel uit van de collectie van biografieën die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen samen met het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis uitwerkte. De eerste drie delen waren gewijd aan Eliane Vogel-Polsky, Miet Smet en Jeanne Vercheval. Hun strijd voor gelijkheid begrijpen en situeren in een historische context biedt een interessant perspectief voor het aanpakken van de huidige uitdagingen. Doorheen deze werken komen vrouwen in beeld uit uiteenlopende milieus en bewegingen die aansluiting vonden bij elkaar omwille van hun gemeenschappelijk doel. “Ten slotte is het een hommage aan de scharniergeneratie waar deze vrouwen deel van uitmaakten, die generatie die het verschil maakte, zonder daar zelf altijd de vruchten van te hebben kunnen plukken”, besluit Michel Pasteel.


De publicatie Marijke Van Hemeldonck, socialiste en feministe is net als de vorige drie biografieën,  Eliane Vogel-Polsky, een vrouw met overtuiging, Miet Smet, Drie decennia gelijkekansenbeleid en Jeanne Vercheval, Sociaal en feministisch engagement gratis te bestellen op de website van het Instituut (http://igvm-iefh.belgium.be), of telefonisch op het nummer 02 233 42 65.

 

Perscontact:
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Hildegard Van Hove
Tel.: 02/233 41 71
GSM: 0476/94 26 75
hildegard.vanhove@igvm.belgie.be
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Website: http://igvm-iefh.belgium.be

 

Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis (CARHIF)
Els Flour
Tel.: 02 229 38 31
GSM: 0477 452 789
Avg.carhif@amazone.be
E.flour@amazone.be
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
www.avg-carhif.be


Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.