01 jul 2011 16:35

Maritiem vervoer

Goedkeuring van beveiligingsplannen van havenfacilitieiten en havens vereenvoudigd

Goedkeuring van beveiligingsplannen van havenfacilitieiten en havens vereenvoudigd

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de goedkeuring van beveiligingsplannen van havenfacilitieiten en havens en hun wijzigingen vereenvoudigt.

De beheerders van de havens zijn verplicht een havenbeveiligingsplan op te stellen. De plannen en hun wijzigingen moeten aan het ministerieel comité voor inlichting en veiligheid (MCIV) worden voorgelegd na advies van de nationale autoriteit voor maritieme beveiliging (NAMB).

Omdat ministers en hun vertegenwoordigers in beide raden zijn vertegenwoordigd, worden de bevoegdheden van het MCIV overgeheveld naar de minister van Mobiliteit, wat de goedkeuring eenvoudiger maakt. Het is immers belangrijk dat havens snel over een een havenbeveiligingscertificaat kunnen beschikken, om hun concurrentiepositie te vrijwaren.

Het voorontwerp wordt voor overleg aan de gewesten en voor advies aan de Raad van State voorgelegd.